Utilizarea de către Dvs. a acestui site este o activitate care implică vizitarea paginilor web și presupune în mod obligatoriu acceptarea în totalitate a termenilor și condițiilor de utilizare prevazute în prezenta rubrică. În situația în care nu sunteți de acord cu clauzele stipulate în continuare vă invităm să părăsiți site-ul.

Utilizatorul web are urmatoarele obligatii:

Să nu desfașoare și să nu permită niciunui terț să efectueze activităti de violare a sistemelor de securitate ale prezentului site (hacking, cracking etc.), în caz contrar urmând a suporta consecințele prevazute de legislația penală în materie.

Utilizatorul este direct răspunzător față de orice persoană, de drept public sau privat, pentru producerea de prejudicii, direct sau indirect, ca urmare a utilizării necorespunzătoare a prezentului site, a încălcării regulilor stabilite în prezenta secțiune precum și ca urmare a oricărei activități legate de utilizarea conținutului paginilor noastre web altfel decât în condițiile prevazute de lege și de prezenta secțiune.

Accesând prezentul site, utilizatorul declară în mod expres și întelege că este de acord cu următoarele:

- Utilizarea paginilor web se face pe proprie raspundere, sens în care proprietarul/ administratorul site-ului nu este responsabil pentru nici un fel de prejudicii directe și/sau indirecte produse prin utilizarea prezentului site;

- Proprietarul/ administratorul nu garantează funcționarea permanentă și continuă a prezentului site, sau că acesta se va conforma întru totul cerințelor/ preferințelor utilizatorilor.